Contact

Lotte Oosterom: lotte_oosterom@outlook.com

Esther Daniels: info@dewoordenwinkel.nl

Christine van Duin: christine@janssies.nl


Uitgegeven in eigen beheer
:

© 2021 www.dewoordenwinkel.nl

Concept: Lotte Oosterom,

Vormgeving Christine van Duin,
www.janssies.nl

Druk- en bindwerk De Boekdrukker,
www.deboekdrukker.nl

Eerste druk, 2021 ISBN 978 90 9034290 0 / NUR 270

© 2021 Esther Daniëls (tekst)

© 2021 Christine van Duin (illustraties)

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.